Υπηρεσίες

Η εταιρεία ΚΙΝΗΣΙΣ, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία και βαθιά τεχνογνωσία στο χώρο των ανελκυστήρων, έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Νέα Εγκατάσταση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη μηχανολογική και ηλεκτρολογική μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα – ανυψωτικού μηχανήματος, από εκπαιδευμένο προσωπικό και ακολουθώντας τα ισχύοντα πρότυπα. Απαιτείται επίσκεψη στο χώρο σας για την επιλογή του κατάλληλου τύπου μηχανήματος με βάση το κτήριο και τις ανάγκες σας, ενώ στην έκθεσή μας μπορείτε να δείτε και να επιλέξετε όλο το διακοσμητικό εξοπλισμό.

Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη

Η έλλειψη τακτικής Συντήρησης, όπως προβλέπεται κι απ’ το νόμο, καθιστά τον ανελκυστήρα μη ασφαλή. Χωρίς να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, εμφανίζονται πιο σοβαρές βλάβες και μειώνεται ο προσδόκιμος χρόνος ζωής. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τακτική και σωστή συντήρηση του ανελκυστήρα με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13015, καθώς και την επίλυση τυχόν βλαβών που θα προκύψουν.

Επιπλέον, κάθε ανελκυστήρας που συντηρούμε, ασφαλίζεται σε περίπτωση ατυχήματος για μεμονωμένο – ομαδικό ατύχημα και υλικές ζημιές τρίτων.

Επισκευή – Εκσυγχρονισμός - Ανακαίνιση

Αναλαμβάνουμε την επισκευή, εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση οποιουδήποτε τύπου ανελκυστήρα, παλαιού ή νέου, με σκοπό την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία του, ή και την αισθητική του βελτίωση.

Αδειοδότηση

Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να αδειοδοτηθεί (καταχωρηθεί) σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης και αδειοδότησης χωρίς την παραμικρή δική σας εμπλοκή στην όλη διεκπεραίωση, είτε είναι καινούργια εγκατάσταση, είτε έχει λήξει η άδεια, είτε δεν έχει ποτέ εκδοθεί άδεια λειτουργίας.

Η Νο. 1 επιλογή στους ανελκυστήρες!