Συστήματα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Όλοι μας οι ανελκυστήρες ατόμων έχουν προδιαγραφές και για χρήση ΑΜΕΑ, προσαρμόζοντας τις διαστάσεις και τα προστατευτικά συστήματα με βάση τα ισχύοντα πρότυπα (κομβία Braille κ.α.) και τις δικές σας απαιτήσεις (π.χ. προσαρμογή κουπαστών στο ύψος και στο μέγεθος που επιθυμείτε).

Παράλληλα διατίθενται, κατ’ επιλογήν σας, πρόσθετες επιλογές όπως:

Αναγγελία ορόφου

Σύστημα αυτόματου ανοίγματος για ημιαυτόματη θύρα

Κάθισμα Θαλάμου

Εκτός από τους ανελκυστήρες ατόμων, παρέχουμε και εξειδικευμένες λύσεις για ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας.

Αναβατόρια

Γίνεται χρήση του αναβατορίου κάθετης μεταφοράς ή σκάλας και ο χρήστης πηγαίνει στον προορισμό του μαζί με το αμαξίδιο.  Μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά, με ελάχιστο απαιτούμενο χώρο εγκατάστασης.

Κάθετη Μεταφορά Αμαξιδίων

Για Αμαξίδια Σκάλας

Καρεκλάκια

Ο χρήστης κάθεται στο ειδικό κάθισμα χωρίς το καροτσάκι και ανεβαίνει τη σκάλα ή κάνει χρήση της πισίνας. Προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε σκάλα, εσωτερική ή εξωτερική, ευθεία ή κυκλική.

Σκάλες

Πισίνες

Με μια επίσκεψη στο χώρο σας, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη λύση για εσάς.